HU EN
vissza

Csömöri Református Templom és Gyülekezeti Otthon

 

Tervezők: Berzsák Zoltán, Nyikos László, Konyha Katalin, Tézli Szabó Franciska

Helyszín: Csömör

Tervezés éve: 2014

A kiírásnak megfelelően egy olyan többfunkciós épületegyüttest terveztünk, amelynek lényegi magja, lelki középpontja a templom, ugyanakkor az igényeknek megfelelően helyet biztosít a gyülekezeti élet egyéb színterei számára is. A telepítés és a tömegformálás tervezése során egyszerre próbáltunk törekedni arra, hogy a templom ezen a helyen is válhasson meghatározó településképi elemmé, figyelemfelkeltővé és hívogatóvá, ugyankor az épületegyüttes kapjon egyfajta körülhatároló védelmet is a környezetében. A külső megformálás és a belső kialakítás megfogalmazásakor szándékunk egy olyan épületegyüttes megalkotása volt, amely magyar hagyományokhoz, református gyökereinkhez kapcsolódva, azokat mai módon újraértelmezve jelenítse „a” templomot. Megjelennek: a kerített templom kaputoronnyal, zömök templomtorony, zsindelyfedés, kazettás mennyezet. Külsejében a teljes épületegyüttes a fehér téglafalak egynemű világosságának és a fedések sötétjének, szintén református templomépítészeti hagyományainkon alapuló kontrasztjában jelenik meg. A belső szakralitást megjelenítő eszközök a református hagyomány újraértelmezéséből gyökereznek. A tér lelki középpontja felé közelítve a felső, raszterba helyezett kazettarendszer motívumkincsében a festett részek formavilágához igazodó a felülről érkező fény által áttört, átvilágított módon fut tovább egészen az Úr asztal fölötti részig, ahol a mennyezet (vagy régi, szimbolikus értelmében: a menny) megnyílik az ég felé. Azt a többletet, amit e hely szentségéhez építészeti módon hozzáadhatunk, ezeknek a fényeknek a „drámai”erejétől várjuk.