top of page

Egek Királynéja Római Katolikus Főplébánia

Berzsák Zoltán, Konyha Katalin,

Stanisewszki Andrea

Budapest

2015

Albertszki Tamás fotói

Újpest főterén, a Szent István téren egy 1870-es években épült eklektikus épületben kapott új helyet, az Egek Királynéja Római Katolikus Főplébánia. Az Önkormányzattal történt cseremegállapodás révén a volt Erkel Ferenc Zeneiskola épületét alakíthattuk át a gyülekezet közösségi alkalmainak, együttlétének otthonává.


Az „U” alakú, belső udvaros, körfolyosós épület homlokzati díszítésének kevés nyoma maradt, az
aládúcolt körfolyosók és a külső térből nyíló helyiségek felújításra vártak. A meglévő épület eredeti állapotát igyekeztünk felkutatni és visszaállítani, az épület nytott közlekedési rendszerét zárttá tenni. A rekonstrukciót korabeli fotók alapján terveztük, az utóbbi beavatkozáshoz két modern hangvételű keresztszárnyat terveztünk, melyeket a földszinten teljesen átlátható és átjárható módon alakítottunk ki mind vizuális, mind funkcionális célból. A helyiségek funkcióit a használat sűrűsége alapján fűztük fel, az anyag- és színhasználatot szándékosan visszafogtuk, hogy a sok-sok egyházi „örökség” érvényesülhessen. Egy közösségi épülettel kapcsolatosan legfontosabbnak a közösségre gyakorolt hatását tartjuk. (Ebbe beletartozik a használhatósága, praktikuma ugyanúgy, mint az, milyen üzenetet közvetít a szűkebb és tágabb környezetének.)


Míg a régi épületrészeket igyekeztünk az eredeti állapothoz hasonlóan felújítani, az új épületrészek mai karaktert kaptak. A modern épületelemek kialakításukban többletjelentést hordoznak,
egyszerűségükben az elmélyülést segítik, a transzcendens kapcsolat ünnepélyességét hangsúlyozzák. A korábban nyitott épület fizikálisan zárttá válik, de hatásában mégis nyitott marad. A kertek szerves részeivé válnak a belső tereknek nemcsak látványban, használatban is. Reményeink szerint a közösség örömére.

bottom of page