top of page

Sajtó megjelenések

Az alábbi felsorolásban építészeti szaklapok kritikái olvashatóak munkáinkról.

"Újjáteremtés"

"Az új kollégium pedig, miközben teljesíti a funkciójából adódó legmagasabb elvárásokat, a homlokzatán diadalmasan ragyogó hatalmas fénykeresztje révén új szellemi-művészi jellel gazdagítja a IX. kerület, egyúttal egész Budapest vizuális térképét.

Építész egy munkán belül ennél többet nem tehet."

RÁDAY_001_HJ.webp
apa.jpg

"Fontos az építés drámája"

"A csömöri és a budaörsi templomok mind magukon viselik a tervező sajátos kézjegyét, és tükrözik a hozzáállását a fényhez, amely igazán egyedivé teszi a Dunamelléki Egyházkerület még éppen felújítás alatt álló budapesti Ráday utcai épületét is."

Ráday utcai kollégium

"Átadták a budapesti Ráday utcában található, 2019 januárjában leégett református felsőoktatási kollégium helyén épült új kollégiumépületet és a vele egy épületegyüttesben található, megújult dunamelléki püspöki székházat és református teológiát"

RÁDAY_000_HZs.webp
RÁDAY_048_HJ.webp

"A lélek gyümölcsei"

"A szerénység bizonyítéka, hogy az épület megfelel az évszázadok során kialakult városszövetnek, és ezáltal a történeti múlt részévé válik."

"Hívogató nyitottság"

"A mellékutcában megbújó korábbi imaház helyett egy átlátható, karakteres modern épületegyüttes készült Berzsák Zoltán építész vezetésével – „A szőlősgazda háza" –, amely használóival együtt vállaltan a város felé nyitásra, a közösségépítésre fókuszál."

Untitled (2).webp
Untitled (9).webp

"Ahol ugyanis ketten vagy hárman..."

"A fehérre festett látszótégla használatán túl a tömegek és terek egyszerű geometrikus szerkesztése, a településszövetbe való mesteri illeszkedés, a monumentalitásról, de nem a jelszerűségről való lemondás, valamint az ősi szimbolika mértéktartó, de helyénvaló használata köti őket össze."

Budaörsi Református Gyülekezeti központ

"Két épületre bontva, két építészeti formálási elvet követő beépítésben rendezték el a programot, kihasználva a tereplejtést, a városi környezet adottságait és kötöttségeit."

2022.11.budaors-templom-147.webp
01_tablo_01_4plusz_kep.jpg

2017-es Pro Architectura díj díjazottjai

"Az épített értékek megújításával, a korszerűen megfogalmazott bővítés összhangjával új minőség jött létre, az építészeti szemlélet, magatartás és együttműködés a múltból eredő megújulás követendő példája."

Újpesti Főplébánia

"A parókiához hagyományosan kapcsolódó alapprogram – plébánosi lakás és iroda, hittanterem, könyvtár, díszterem, vendéglakás – a meglévő két udvari oldalszárnnyal rendelkező főépületbe költözött."

_MG_7917.webp
_MG_7748.webp

Újpesti Főplébánia

"A friss és határozott tervezői szemlélettel végigvitt átalakítás nyomán egy korszerű, sokoldalúan használható közösségi ház, lelki otthon jött létre, amit szemmel láthatóan szeretnek a használók. Kis léptékű, de példamutató beavatkozás: új érték létrehozásával párosítva is meg lehet menteni az épített örökséget"

Parish Church of the Celestial Queen

"With the restoration of the old parts, the transparent new wing and its discreet colors and materials the Parish Church of Celestial Queen presents an inviting social and reverent space."

_MG_7958.webp
_MG_7967.webp

"Közösségi tér - teremtés"

"A friss és határozott tervezői szemlélettel végigvitt átalakítás nyomán egy korszerű, sokoldalúan használható közösségi ház, lelki otthon jött létre, amit szemmel láthatóan szeretnek a használók. Kis léptékű, de példamutató beavatkozás: új érték létrehozásával párosítva is meg lehet menteni az épített örökséget."

"Hagyományba oltott modernitás"

"A koncepció átgondoltságát jelzi, hogy a különböző funkciók térben tisztán elkülönülnek, jól megközelíthetőek egymás zavarása nélkül."

k_015.webp
kb_008.webp

"A Magvető Háza"

"A tervezők, Berzsák Zoltán és Nyikos László hagyományokat tisztelő, de a kortárs magyar építészet megközelítéseit, a továbblépés lehetőségeit kereső tervet tettek az asztalra."

"Múlt és jövő összeforrasztása"

"Az önkormányzat hosszú távú célja egy modern kertváros kialakítása, melynek első lépése a hiányzó városközpont kialakítása. Az új főtér fontos eleme Berzsák Zoltán többfunkciós épülete."

03.webp
bottom of page